MIKROCHELAT Fe-13 EDTA ultra WSG

35,64669,60

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera Żelazo, które jest schelatowane przez EDTA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach. Nawóz może być stosowany do DOKARMIANIA DOLISTNEGO, FERTYGACJI, OPRYSKÓW i PODLEWANIA GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.

Wyczyść

Opis

MIKROCHELAT Fe-13 zawiera 130 g Fe/kg (13%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez EDTA.

Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach.

MIKROCHELAT Fe-13 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

MIKROCHELAT Fe-13 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło żelaza dla innych chemikaliów.

Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT Fe-13 jest:

 • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilne w roztworach wieloskładnikowych (w zakresie do pH 7), stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby.

MIKROCHELAT Fe-13 został zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/383/2017.

Składniki g/kg  % (m/m)
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 130 13,0
 • MIKROCHELAT Fe-13 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do żelaza (np. fasola, buraki, kapusty, brokuł, kalafior, szpinak, pomidor, papryka, truskawka, rośliny kwasolubne uprawiane na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym) – jest najefektywniejszym źródłem  żelaza. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność żelaza dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość manganu, brak tlenu w strefie korzeniowej). MIKROCHELAT Fe-13 stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru żelaza w roślinach.
 • MIKROCHELAT Fe-13 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór żelaza oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru żelaza na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość żelaza (ukryte niedobory).

Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT Fe-13 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:

 • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
 • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę ogólnej kondycji roślin
 • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
 • lepsze parametry jakościowe plonu
 • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

MIKROCHELAT Fe-13 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi:

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Fe-13:

 • produkt stabilny w zakresie pH 1–7
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej  – ok. 300 g/dm3
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,42 mS/cm
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 8,1.

MIKROCHELAT Fe-13 jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.       

 Stosowanie

 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Fe-13 w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.

Interwencyjnie – stosować MIKROCHELAT Fe-13 w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru żelaza na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach, a także w przypadku zalania systemu korzeniowego.

Zabiegi wykonywać co 3–5 dni do ustąpienia niedoboru. Stosować MIKROCHELAT Fe-13 w dawce:

 • uprawy rolnicze, drzewa owocowe, winorośl:  0,5–1 kg/ha
 • krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne: 0,2–1 kg/ha.

Profilaktycznie – stosować MIKROCHELAT Fe-13 w terminach i dawkach zalecanych przez producenta.

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.

 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 7,7–23 g  MIKROCHELAT Fe-13 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Fe-13 należy proporcjonalnie zwiększyć.
 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin). Stosując MIKROCHELAT Fe-13 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-13 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu):
  •  5–10 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
  •  4–8 kg/ha (winorośl, krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi. Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu. Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-13 w całym sezonie wegetacyjnym:
 • 5–10 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
 • 10–20 kg/ha (winorośl)
 • 3–10 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga

1kg, 5kg, 25kg

Producent

INTERMAG