MIKROCHELAT Mn-13 EDTA ultra WSG

36,72783,00

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera Mangan, który jest schelatowany przez EDTA. Mangan w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż mangan dostarczany roślinom w innych formach. Nawóz przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia takich jak DOKARMIANIE DOLISTNE, FERTYGACJA, OPRYSK i PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.

Wyczyść

Opis

MIKROCHELAT Mn-13 zawiera 130 g Mn/kg (13%). Mangan jest w pełni schelatowany przez EDTA.

Mangan (Mn) w formie chelatu jest szybciej wchłaniany, przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż mangan dostarczany roślinom w innych formach.

MIKROCHELAT Mn-13 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

 • DOKARMIANIE DOLISTNE
 • FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie)
 • OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi.

MIKROCHELAT Mn-13 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło manganu dla innych chemikaliów.

Mangan (Mn) dostarczany roślinom w nawozie MIKROCHELAT Mn-13 jest:

 • efektywnie i szybko pobierany przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym
 • bezpieczny dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilny w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby
 • stabilny w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek
 • stabilny w glebach w szerokim zakresie pH.
MIKROCHELAT Mn-13 został zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/318/2016.
Składniki    g/kg % (m/m)
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 130 13,0

• MIKROCHELAT Mn-13 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do manganu (np. zboża, rzepak, kukurydza, ziemniak, burak, jabłoń, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, malina, groch, fasola, szpinak, kapusta) – jest najefektywniejszym źródłem manganu. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość żelaza, brak tlenu w strefie korzeniowej). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru manganu w roślinach.

• MIKROCHELAT Mn-13 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór manganu oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru manganu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość manganu (ukryte niedobory).

Mangan (Mn) dostarczany w nawozie MIKROCHELAT Mn-13 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • zwiększenie intensywności i wydajności fotosyntezy
 • prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • zwiększenie odporności roślin na okresowe niedobory wody i niską temperaturę
 • poprawę wartości biologicznej plonu
 • zmniejszenie ryzyka przenawożenia azotem
 • poprawę ogólnej kondycji roślin.

MIKROCHELAT Mn-13 wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Mn-13:

 • produkt stabilny w zakresie pH 3–10
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – powyżej 1000 g/dm3
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,4 mS/cm
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 5,9.

MIKROCHELAT Mn-13 jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007.

 Stosowanie

 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować MIKROCHELAT Mn-13 w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.

Interwencyjnie – stosować MIKROCHELAT Mn-13 w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru manganu na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tego składnika w roślinach. Zabiegi wykonywać co 3–7 dni do ustąpienia niedoboru.

Stosować MIKROCHELAT Mn-13 w dawce:

 • uprawy rolnicze, krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne: 0,25–1 kg/ha
 • drzewa owocowe, winorośl: 0,5–1 kg/ka.

Profilaktycznie – stosować MIKROCHELAT Mn-13 w terminach i dawkach określonych przez producenta.

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie. Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość manganu (Mn) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.
 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość manganu (Mn) w pożywce gotowej do użycia to 0,5–1 mg Mn/l (tj. 3,85–7,7 g MIKROCHELAT Mn-13 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Mn-13 należy proporcjonalnie zwiększyć.
 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin). Stosując MIKROCHELAT Mn-13 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Mn-13 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 1 kg/ha w 1 cyklu):
 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze deszczowanie: zboża, soja i inne strączkowe, rzepak, kukurydza, słonecznik, ziemniak, burak)
 • 2–3 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy, winorośl)
 • 3–5 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi. Opryskiwać glebę roztworem wodnym chelatu przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady, bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. Zalecana ilość MIKROCHELAT Mn-13 w całym sezonie wegetacyjnym:
 • 1–3 kg/ha (uprawy rolnicze: zboża, soja i inne strączkowe, rzepak, kukurydza, słonecznik, ziemniak, burak)
 • 4–6 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga

1kg, 5kg, 25kg

Producent

INTERMAG