PRIMUS B PROFESSIONAL

102,6015.703,20

PRIMUS B PROFESSIONAL dostarcza kiełkującym nasionom niezbędne do rozwoju mikroelementy dodatkowo barwiąc zaprawiane nasiona, co umożliwia lepszą identyfikację materiału siewnego. Odpowiednio dobrany skład przyspiesza i stymuluje wschody i początkowy rozwój roślin oraz zwiększa tolerancję na złe warunki wilgotnościowe.

Wyczyść

Opis

PRIMUS B PROFESSIONAL dostarcza kiełkującym nasionom niezbędne do rozwoju mikroelementy dodatkowo barwiąc zaprawiane nasiona, co umożliwia lepszą identyfikację materiału siewnego. Odpowiednio dobrany skład przyspiesza i stymuluje wschody i początkowy rozwój roślin oraz zwiększa tolerancję na złe warunki wilgotnościowe.

Składniki pokarmowe zawarte w nawozie nanoszone na powierzchnię ziarna podczas procesu zaprawiania są wykorzystywane przez rośliny w okresie kiełkowania i wzmacniają kondycję roślin w początkowych fazach rozwojowych.

Zalety nawozu PRIMUS B PROFESSIONAL:

  • wysoka zawartość składników pokarmowych
  • intensywne właściwości barwiące
  • bezpieczeństwo i prostota stosowania

PRIMUS B PROFESSIONAL przeznaczony jest do stosowania w trakcie zaprawiania materiału siewnego. Istotą procesu przygotowania nasion do siewu jest stosowanie zapraw nasiennych, chroniących rośliny przed patogenami występującymi w glebie lub przenoszonymi przez nasiona, a także przed szkodnikami atakującymi rośliny. Firmy produkujące i przygotowujące materiał siewny (lub rolnicy we własnym zakresie), w celu uszlachetnienia zaprawianych nasion, dodatkowo stosują nawóz donasienny PRIMUS B PROFESSIONAL.

Składniki

g/l

% (m/m)

Bor (B)

2,4

0,2

Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA

2,4

0,2

Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA

9,5

0,8

Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA

3,5

0,3

Molibden (Mo)

0,7

0,06

Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

5,9

0,5

Zawiera Donasienny Kompleks Biostymulujący.

Wschody są jednym z najtrudniejszych etapów w cyklu życiowym roślin. Występujące w czasie wschodów nieodpowiednie warunki wilgotnościowe (susza lub nadmiar wilgoci), niska temperatura oraz ataki patogenów, często prowadzą do zaburzeń w przebiegu wielu procesów fizjologicznych młodych roślin, co skutkuje wolniejszym kiełkowaniem, wydłużonymi wschodami a w konsekwencji obniżeniem potencjału plonowania.

Zaprawiając nasiona nawozem donasiennym sprawiamy, że wschodząca roślina z jeszcze słabo rozwiniętym systemem korzeniowym może czerpać składniki pokarmowe z nasion wzbogaconych w niezbędne do jej życia składniki pokarmowe.

Mikroelementy zawarte w nawozie donasiennym aktywują wiele ważnych, z punktu widzenia potencjału plonotwórczego roślin, procesów fizjologicznych (oddychanie, fotosynteza):

  • dostarczając kiełkującym nasionom niezbędne składniki pokarmowe
  • przyspieszając i stymulując wschody oraz początkowy rozwój roślin
  • umożliwiając roślinom dobre i szybkie ukorzenienie się.

 Stosowanie

PRIMUS B PROFESSIONAL przed użyciem dokładnie wymieszać. Można stosować łącznie z zaprawą donasienną (po uprzednim przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania jednolitej zawiesiny mieszanych produktów).

Dawki preparatów stosować zgodnie z ich instrukcjami stosowania podanymi na etykietach.

Nie należy sumować ilości wody zalecanych odrębnie dla każdego z preparatów.

Każdy z preparatów rozcieńczyć w osobnym pojemniku (w ok. ½ zalecanej dla niego ilości wody), a następnie połączyć tak uzyskane roztwory. Nie mieszać preparatów bez wcześniejszego rozcieńczenia!!! Docelowa mieszanina zaprawy i nawozu oraz wody powinna mieć objętość zalecaną w instrukcji stosowania zaprawy.

W prawidłowym przygotowaniu nasion bardzo ważne jest równomierne pokrycie roztworem (jednolitą zawiesiną) całej powierzchni nasion.

 

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Pojemność

5L, 20L, 1000L

Producent

INTERMAG