MIKROCHELAT Fe-11 DTPA ultra WSG

47,52950,40

MIKROCHELAT Fe-11 zawiera Żelazo, które jest schelatowane przez DTPA. Żelazo w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach. MIKROCHELAT Fe-11 przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w FERTYGACJI. Może być także wykorzystywany do DOKARMIANIA DOLISTNEGO i w NAWOŻENIU DOGLEBOWYM.

Wyczyść

Opis

MIKROCHELAT Fe-11 zawiera 110 g Fe/kg (11%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach. MIKROCHELAT Fe-11 przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w FERTYGACJI (w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie). Może być także wykorzystywany do DOKARMIANIA DOLISTNEGO i w NAWOŻENIU DOGLEBOWYM.

Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT Fe-11 jest:

 • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny w środowisku lekko alkalicznym (do pH 8)
 • bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami)
 • stabilne w roztworach wieloskładnikowych.

MIKROCHELAT Fe-11 może być także stosowany jako:

 • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
 • źródło żelaza dla innych chemikaliów.
Składniki g/kg % (m/m)
Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA 110 11,0

Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT Fe-11 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
 • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin
 • poprawę ogólnej kondycji roślin
 • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
 • lepsze parametry jakościowe plonu
 • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

MIKROCHELAT Fe-11 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi: 

 • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
 • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
 • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
 • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
 • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Fe-11:

 • produkt stabilny w zakresie pH 2–8
 • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 900 g/l
 • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,32 mS/cm
 • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 6,8.

 Stosowanie

 1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie. Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża). W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.
 • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
  Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 9–27 g MIKROCHELAT Fe-11 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT™ Fe-11 należy proporcjonalnie zwiększyć.
 • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin). Stosując MIKROCHELAT Fe-11 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki). Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu):
  •  5–20 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
  •  4–15 kg/ha (winorośl)
  •  4–20 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
 1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi. Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu.

Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym:

 • 5–20 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
 • 10–20 kg/ha (winorośl)
 • 4–20 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
 1. ZABIEGI DOLISTNE
  MIKROCHELAT Fe-11 może być zastosowany nalistnie w postaci roztworu wodnego. Jednorazowa dawka 0,2–1 kg/ha. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga

1kg, 5kg, 25kg

Producent

INTERMAG